Festivalist

 

JäPe pole mingi tavaline noortefestival. Tegemist on kristliku noortefestivaliga, mis on välja kasvanud luterliku kiriku suvistest kirikunoortepäevadest. JäPe on oikumeeniline festival, mis ühendab kristlikke noori üle Eesti. Me soovime anda noortele ühendavat, teenivat ja armastavat kogemust usust Jeesusse Kristusesse.