Ajalugu

Kristlik noortefestival JäPe on luterliku kiriku suvistest kirikunoortepäevadest välja kasvanud oikumeeniline kristlik festival, mis ühendab kristlikke noori üle eesti. Me soovime anda noorele kristlasele ühendavat, teenivat ja armastavat kogemust usust Jeesusse Kristusesse. Me otsime Kristust siin ja praegu, oma igapäevases elus. JäPe on noorte endi suupärand 2004. aasta noortepäevadest Pilistveres, kui teemaks oli  “Järgmine peatus/taevas”.

JäPe on kasvanud üle meie kiriku piiride, kuid kandvaks eestvedajaks on ikka jäänud meie kiriku Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Igal aastal kutsub LNÜ kokku toimkonna, kes jõudu mööda püüab suvist suursündmust ette valmistada. Toimkonnas lööb kaasa erinevate kirikute ja koguduste ärksaid noori. Korraldajateks oleme ka meie kõik, kui kaasa mõtleme, head sõnumit edasi anname ja eestpalves kanname.

Kiriku Noortepäevade ajalugu aastast 1990

Kiriku noortepäevad toimusid 1990 kuni 2001 EELK kaheteistkümnes erinevas praostkonnas

Viljandi 1990 – Aeg on…
Pühajõe 1991 – Siin ja praegu
Haapsalu 1992 – Üks kindel linn
Värska 1993 – Mina Jumala ees
Pöide 1994 – Mingem Issanda kotta!
Otepää 1995 – Aukartus elu ees
Paide 1996 – Piirid
Tahkuranna 1997 – Ennäe inimest!
Paldiski 1998 – Sina ei pea mitte…
Palamuse 1999 – Hing
Prangli 2000 – Püha
Kose 2001 – Kesk aega
Pariis 2002 – Teekond kaevule
Pilistvere 2003 – Sild
Pilistvere 2004 – Järgminepeatus – Taevas
Pilistvere 2005 – Kes teab kus?
Pilistvere 2006 – Liiklus
Pilistvere 2007 – Second hand
Kambja 2008 – Jumal tänatud!
Pilistvere 2009 – Julgen olla…
Tartu 2010 – Tahad teenida?
Pilistvere 2011 – Mina usun
Kambja 2012 – Kahe maa kodanik
Pilistvere 2013 – Tule minuga!
Rakvere 2014 – Kõige vägevam
Pilistvere 2015 – Siin ma olen
Järva-Jaani 2016 – Armastuseks loodud
Pilistvere 2017 – Omanäoline
Palamuse 2018 – Arm astus
Pilistvere 2019 – Peidetud aare
Pilistvere 2020 – Võimatu saab võimalikuks
Püha 2021 – Tule välja
Kursi 2022 – Ära karda!